נתון אודיטוריום שהמימדים שלו הם   צפיפות האוויר היא: מצא את:
1. נפח החדר ביחידות של feet^3.
2. מסת האוויר בחדר ביחידות של pounds.
נתון: 1m=3.28feet.
1kg=2.2pounds