תנועה במהירות קבועה

נתון גרף המתאר תנועה של גוף על ציר ה x מצא את x כפונקציה של הזמן לכל איזור.
שרטט גרף של מהירות כפונקציה של הזמן
1