המרת זוית מרדיאן

זוית של 1 רדיאן מוגדרת כך שאורך הקשת R שנשענת על זוית של 1 רדיאן הוא הרדיוס R.
נתון שאורך קשת R שנשענת על זוית R שווה לזוית ברדיאנים כפול הרדיוס R.
ונתון שהיקף מעגל בעל רדיוס R שווה R.
חשבו כמה מעלות שווה 1 רדיאן.