מעבר יחידות

  1. כמה dyne יש ב-Neuton אחד?
  2. כמה ליטר יש במטר מעוקב (קוב) אחד?
  3. cran היא יחידת נפח בריטית עבור דייג של דגי הרינג, כאשר 1cran=170.474L - בערך 750 דגים. משלוח של 1255 cran של דגים מגיע לערב הסעודית. במכס הסעודי צריך להצהיר לפי מידת הנפח המקומית שהיא covido מעוקב, כאשר 1 covido = 48.26 cm. כמה הדגים הוצהרו במכס? מה הוא נפח הדגים ביחידות SI?