ניתוח מימדים

נתונים הקבועים הבאים:
מהירות האור:  c=2.99*10^8 [m/s]
קבוע פלנק:  h=6.626*10^{-34} [kg*m^2*s^{-1}]
קבוע גרביטציה:  G=6.674*10^{-11} [m^3s^{-2}kg^{-1}]
כלומר:
[c]=L*T^{-1}
[h]=ML^2T^{-1}
[G]=M^{-1}L^3*T^{-2}
על ידי שימוש בגדלים אלו מצאו:
א) גודל בעל יחידות של זמן.
ב) גודל בעל יחידות של אורך.
ג) גודל בעל יחידות של מסה.
ד) גודל בעל יחידות של תדירות (T^{-1}).
ה) גודל בעל יחידות של צפיפות (ML^{-3}).