משוואות דיפרנציאליות

נתונה המשוואה R כאשר alpha ו- alpha קבועים וחיוביים.
א. בטא/י את היחידות של alpha ו alpha אם נתון ש alpha הוא ביחידות של אורך וalphaביחידות של מסה.
ב. מצא פתרון כללי למשוואה.
ג. נתון כי alpha  מצא את קבועי המשוואה