מכפלה וקטורית

נתונים שני וקטורים R, R.
א. חשב/י את המכפלה הסקלרית R.
ב. מהי הזווית בינהם?