וקטורים

נתונים 2 וקטורים:
\vec{A}=(a-4,2,0) , \vec{B}=(2,3a,0)

א. עבור אילו ערכי a הוקטורים ניצבים זה לזה, \vec{A}\bot\vec{B}
ב.  עבור אילו ערכי a הוקטורים מקבילים זה לזה, \vec{A}\parallel\vec{B}