נתון וקטור בהצגה קרטזית
הצג/י את הוקטור בהצגה פולרית

2.נתון וקטור שאורכו 10 מטרים ונמצא במישור בזווית 53 לציר
מצא/י את ההצגה הקרטזית של הוקטור במרחב


3.חשב\י בעזרת מכפלה סקלרית את הזווית בין הוקטורים-
         

 4.מצא\י את הנגזרת של הוקטור