ספינה מפליגה 50 ק"מ בזווית 70 לציר ה -  
ולאחר מכן 130 ק"מ בזווית 40 לציר 
מצאו את הכיוון והמרחק של הספינה מנקודת המוצא