וקטורים

נתונים הווקטורים הבאים: \vec A=(3,4),\vec B=(6,-8),\vec C=(3,3,3),\vec D=(2,1,3)
א.חשב/י את המכפלה הסקלרית \vec A\cdot \vec B , מהי הזווית בין שני הווקטורים ?
ב.חשב/י את המכפלה הווקטורית : \vec A\times \vec B .
ג.חשב/י את הגודל של הווקטור \vec C\times \vec D .