התמרת פורייה

מצא התמרת פורייה של הפונקציות הבאות:
א. שתי פונקציות דלתא הפוכות:
ב. גאוסיין:     איזה פונקציה התקבלה?
ג.