הוכחו  את  הזהות    עבור שני ווקטורים  כלשהם ותנו  לה  פירוש  גיאומטרי.