גוף נקודתי מבצע תנועה מעגלית ברדיוס  R במישור xy  ווקטור המיקום שלו, , כתלות בזמן t הוא

( הוא קבוע שהיחידות שלו הן 1/sec)

 

א. מצאו את ווקטור המהירות  לפי  .

ב.  הראו כי ניתן לכתוב את ווקטור המהירות  שמצאתם בסעיף א. בצורה  כאשר  

(ווקטור  נקרא ווקטור מהירות זוויתית)