תרגיל


נתונים הוקטורים ו . הזוית בין r1 ו r2 היא . מהי ?