תנע ואנרגיה

מסה של 2 kg מחליקה על שולחן חסר חיכוך במהירות של 10 m/sec. לפניה נעה באותו כיוון מסה של 4 kg במהירות של 3 m/sec. למסה זו מחובר קפיץ חסר מסה בעל קבוע של 11 N/m. מה תהיה ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ ? מה יהיו המהירויות של שתי המסות לאחר שהקפיץ יחזור למצב רפוי והמסות ייפרדו ?
M =4 kg
m =2 kg
קפיץ חסר מסה