תרגיל

 
גוף בעל מסה 1 קילוגרם נופל מסילה שגובה 1 מטר.
א.      מהיא מהירות הגוף לאחר הירידה?
ב.       הגוף ממשיך לנוע בקטע ללא שיפוע בעל מקדם חיכוך 0.1 באורך מטר. מהי עבודת החיכוך ומהיא מהירותו לאחר קטע זה?
ג.        מה הספק החיכוך?