תנע ואנרגיה

מהי מהירות המסות לאחר שהמערכת המוראית בציור נעה 1 מטר (המערכת מתחילה ממנוחה) ?
א.אין חיכוך.
ב.יש חיכוך וידוע כי מקדם החיכוך הקינטי שווה ל- 0.2.
נתון : m1=4 kg, m2=6 kg