מתקף ותנע

בול עץ בעל מסה
מונח על משטח אופקי ומחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ . קליע בעל מסה נורה במהירות וננעץ בבול. מהי ההתכווצות המקסימלי של הקפיץ?
א. כאשר בין הבול לבין המשטח אין חיכוך.
ב. כאשר בין הבול לבין המשטח חיכוך קינטי
.