עבודה ואנרגיה

שרשרת במסה m ובאורך d מונחת על שולחן אופקי, כך שרבע ממנה תלוי מעבר לקצה השולחן. בין השרשרת והשולחן מקדם חיכוך 0.2.
השרשרת משוחררת ממצב סטטי ומחליקה מן השולחן. חשבו מה תהיה מהירות השרשרת ברגע שתסיים להחליק על השולחן.