תנע

חבל גמיש ואחיד בעל אורך Lומסה m מונח על הקרקע. מהו הכוח שיש להפעיל על מנת להרים אנכית
את אחד מקצות החבל במהירות קבועה v? מצא/י ביטוי לכוח כפונקציה של אורך החבל המורם l.