תנועת קרונות בגשם

ביום גשם משלחים שני קרונות זהים במהירות התחלתית שווה. בקרון האחד מצטברים מי הגשם בקצב קבוע, ובקרון השני ישנו חור המאפשר למי הגשם לזרום החוצה בניצב לכיוון התנועה. החיכוך בין הקרון והמסילה זניח.
  1. רשום ביטוי למהירות כל קרון כפונקציה של הזמן.
  2. איזה קרון יגיע למרחק גדול יותר עד עצירתו הסופית?