עבודה

ידוע שהכח שפועל על גוף הוא: \vec{F} = (2x,5) .
א. מהי העבודה הדרושה בשביל להזיז את הגוף מ- \vec{x_1}%20=%20(1,0)   אל   \vec{x_2}%20=%20(1,0)
ב. מהי העבודה הדרושה בשביל להזיז את הגוף מ- \vec{x_1}%20=%20(0,1)   אל   \vec{x_2}%20=%20(0,5)