המחלקה לפיסיקה אוניברסיטת בן גוריון בנגבתיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\mainbgu.gif
BGU Physics Department

 מעבדה לפיסיקה שנה א

Physics Lab A


Opening Hours

Tel: 972 - 8 6461568  Building: 54  

Sunday    9:00-17:00
Monday    8:00-16:00
Tuesday   8:00-16:00
Wednesday 8:00-16:00
Thursday  8:00-16:00

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\microscope_focusing_lg_clr.gif

 Courses number:

203-1-1623 Physics Laboratory A for students of Physics (3 hours,1.5 points)

203-1-1383 Physics Laboratory A1 for students of Material Engineering (3 hours ,1.5 points)

203-1-1483 Physics Laboratory A2 for students of Material Engineering (3 hours ,1.5 points)

203-1-1233 Physics Laboratory A for students of Chemistry (3 hours ,1.5 points)

203-1-1563 Physics Laboratory A for students of Chemical Engineering (3 hours ,1.5 points)

203-1-1593 Physics Laboratory A for students of Biomedical Engineering and Nuclear Engineering (3 hours ,1.5 points)

203-1-1523 Advanced Physics Laboratory A for students of Physics (3 hours ,1.5 points)

 

Staff

Academic supervisor: Dr. Yaacov Biton 
Lab coordinator: Dr. Yaacov Biton
Lab supervisor: David Rahmilov

Lab Technician:
Itay Gelber

Assistants:

Assistants list

Links to folders of Assistants

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\woman_teacher_blackboard_md_clr.gif

Lab Activity:

 

Time table for the Lab activity 

Information for Lab Students:

Guidance, Information & Marks

General References:

Errors Calculations

Advanced Physics Laboratory A for students of Physics:

Ashelim (אשלים)

High School Students :

תלמידי תיכון - תוכנית אודיסיאה

 

Lab briefings:

Experiment
 number

Name of Experiment

Links To briefings

(1)

Density and Errors
 (
צפיפות וחשבון שגיאות)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(2)

Impulse and Momentum
(תנע ומתקף)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(3)

Harmonic Oscillations
(תנודות הרמוניות)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(4)

Inertia
(מומנט התמד)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(5)

Angular Momentum
(תנע זוויתי)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(6)

Elasticity
(אלסטיות)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(7)

Conductivity
(הולכה חשמלית)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(8)

Cathode Ray Tube
(שפופרת קתודית)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(9)

Scope
( הכרת האוסילוסקופ)

Scope DSO5000P user manual

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(10)

Diode
( הכרת הדיודה)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(11)

Magnetic Force
( כוח מגנטי)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(12)

RC Circuits
(RC מעגלי)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(13)

Geometical Optics
( אופטיקה גיאומטרית)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(14)

Waves
( גלי קול)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(15)

Optics of waves
( אופטיקה של גלים)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(16)

Doppler Effect
(אפקט  דופלר )

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(17)

Surface Tension
(מתח פנים)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(18)

Thermonouple
(צמד  תרמי)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(19)

Spectroscopy
(ספקטרוסקופיה)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(20)

Photoelectric Effect
( האפקט הפוטואלקטרי)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(21)

Nuclear Radiation
(קרינה גרעינית )

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(22)

Thermal conductivity
(מוליכות חום)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(23)

RLC

(זרם חילופין)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

(25)

Quiz
(בוחן סיום)

תיאור: תיאור: C:\Users\yaacov\Desktop\000\A\book_page_flip_lg_clr.gif

 

 

 


 


This page has been update by Yaacov Biton
Last updated 13/2/11 by Biton Yaacov.